Go to Home!

Бургаски Свободен Университет

scroll Left
scroll Right

Стенописите, реализирани в новата сграда на Бургаския Свободен Университет през 2004г. са сред най-значимите приозведения на Николай Дубаров. Обединени от една цялостна концепция и стилистика, те се разгръщат на обща площ от около 150 кв. м. в главните фоайета на първите три етажа от сградата.

Този обект е забележителен не само със своята обществена значимост, изключителния синтез с архитектурата, но и с умелото съчетаване на няколко класически и съвременни монументални техники, сред които мозайка от естествени и изкуствени материали, сграфито, пластични мазилки, акрилна живопис и метал.