Go to Home!

Проект Изкуствен плаж - Царево

scroll Left
scroll Right

Николай Дубаров е част от екипа, работил по проекта - арх. Нели Бояджиева и инж. Атанас Диков, изготвен съвместно с “Геозащита “ ЕООД – Варна.

Идеята е да се брегоукрепи и благоустрои ивицата от южния плаж на Царево в зоната от морската сцена до устието на река Мавро неро, така че тази част от града да се превърне в добро място за плажуване, защото тя освен че е централна и обхваща най- красивата част от пристанищния залив, е предпочитано място за разходка от местните жители и гостите на града. Цялостната идея включва крайбрежна пешеходна зона по протежението на залива от църквата в квартал Василико до пристанището. Целта е да се осигури плажуване в трите му разновидности- пясъчен, изкуствен и зелен плаж.

Съществено предимство на проекта е, че ще се създадат благоприятни възможности за връзка на хората с изкуството – една от идеите е да се правят изложби на открито. Предвидени са много художествени монументални акценти. Идеята е самото благоустрояване да се превърне в произведение на изкуството и след естетизиране на крайбрежната зона тя да бъде денонощно използвана част на града и една от атракциите му.

Монументалната украса е дело на Николай Дубаров и е предвидена изцяло от естествени материали - камък, дърво и метал. Тя включва подови мозайки по протежение на пешеходните алеи, пластики от дърво и мозайка и др. Стилистиката и тематиката на бъдещите произведения е изцяло морска и слънчева.