Go to Home!

Мозайки

scroll Left
scroll Right

Мозайката е древно изкуство. Нейната пряка връзка с архитектурата я причислява към декоративно-монументалните изкуства, но съществуват и произведения, при които е постигнат ефект на живопис. Произходът на това изкуство трябва да се търси в древния изток - Шумер, Месопотамия и Египет, както и Крит и Древна Гърция. Истинският и` разцвет е в паметниците на старо-християнското изкуство и през византийската епоха. Още от древността за направата на мозайка се използват както взети директно от природата материали с минерален произход, така и специално създадени за целта модули от керамика или стъкло - смалт. Мозайката от самото си създаване е изключително ценено изкуство и нейните автори винаги са били почитани заради изключителното си майсторство и редкия си талант.

Николай Дубаров е един от най - големите майстори на мозайката от своето поколение в България. Той е създал произведения на обща площ от стотици квадратни метри. Авторът е изключителен професионалист не само в проектирането, но и в изпълнението на тази техника и това му дава свободата постоянно да експериментира и използва най-различни материали в своите творби - от най-древните, директно взети от природата камъчета и миди, през класическите модули от естествен камък, керамика и смалт, до различни видове метали. Той непрестанно търси нови начини да дообогати това древно изкуство и да направи неговата непреходна стойност адекватна на съвременната среда. Това се вижда ясно във всичките му интериорни, екстериорни и кавалетни мозайки.