Go to Home!

Параклис Св. Йоан Кръстител

scroll Left
scroll Right

Макар, че повечето от произведенията на Николай Дубаров са част от светски сгради, той има опит и в декоративно - монументалната украса на християнски храмове и иконописта. Типичен пример за ярко индивидуалния стил на художника е този параклис в морския туристически комплекс “Манастира” в Св. Влас.

Без да нарушава канона, той се намесва в интериора и екстериора на параклиса по колкото класически, толкова и различен начин - чрез класически мозайка и витраж и орнаментални фризови стенописни композиции. Мозайката над входа изобразява патрона - Св. Йоан Кръстител и е направена от много малки цветни стъклени модули, кориспондиращи с витражите.