Go to Home!

Витражи

scroll Left
scroll Right

Витражът е изкуство познато най-вече в Европа от романско и готическо време, но има и изключителни произведения, дело на арабски автори. В България витражи са запазени от периода на Възраждането в Роженския манастир и къщи от Мелник и Пловдив. Този вид творби се изпълняват от цветни или рисувани стъкла и са предназначени за прозоречни или други отвори в архитектурата, през които преминава светлина, тъй като основното въздействие се постига чрез различната степен на прозрачност и оцветеност на стъклата. Най-общо витражът може да се определи като мозайка от цветни стъкла и като цяло съществуват няколко класически и съвременни техники.

Витражът винаги е бил едно от най-ефектните и впечатляващи изкуства. В съвременния свят той е придобил много по-утилитарни функции, отколкото в древността.

Днес витражи се използват за преградни елементи в интериора, осветителни тела, светещи тавани, мебелни елементи и т.н., което разширява приложението на този вид изкуство и го доближава до хората, правейки го приложим във всеки вид архитектура, а не само в катедралите.

Николай Дубаров е един от най-добрите автори на витражи в България. Той е създал произведения за почти всеки вид среда - обществени сгради, офиси, хотели, ресторанти, частни домове, доказвайки огромната приложимост на този вид изкуство. И тук, както във всяка друга част на своето творчество той постоянно експериментира, съчетавайки в едно много различни техники и технологии, но държейки винаги на най-добрите материали, което прави неговите произведения не само много стойностни, но и изключително уникални.