Go to Home!

Хотел "Явор Палас" - Слънчев Бряг

scroll Left
scroll Right

Цялостната естетика на хотела е дело на Николай Дубаров. В интериора и екстериора на сградата присъстват класичски мозайки и витражи. Главната цел на художника тук е била да създаде една различна и уникална атмосфера предимно с похватите на монументалното изкуство.

Подовете при входа на хотела и в централното фоайе са покрити с мозайки, чиято стилистика и тематика са подчинени на морския дух. Витражите освен естетическа функция играят и ролята на осветителни тела или цели светещи тавани.