Go to Home!

Николай Дубаров е сред най-добрите автори на витражи в България. Той е създал произведения в почти всеки вид среда - обществени сгради, офиси, хотели, ресторанти, частни домове и др., доказвайки огромната приложимост на този вид изкуство.виж още

Николай Дубаров е един от най - големите майстори на мозайката от своето поколение в България. Създал е произведения на обща площ от стотици квадратни метри, които са уникални със смесването на различни материали и технологии. виж още

Николай Дубаров е автор на произведения във всички техники на монументалното изкуство и кавалетната живопис. Той е художник, който не се ограничава само в рамките на класическите технологии, а постоянно експериментира.виж още

Николай Дубаров работи в областта на монументалните изкуства - мозайка, витраж, фреско, секо, монументална пластика, интериорен и екстериорен дизайн. Автор е на над 30 самостоятелни произведения в обществени сгради, различни публични пространства и частни домове.виж още